Rinenweb Development

Η δυνατότητα να προσθέτουμε επιπλέον λειτουργικότητα στους ιστοτόπους που έχουν δημιουργηθεί με Joomla αποτελεί ένα βασικό στοιχείο για την αυτοματοποίηση των εργασιών και την πιο γρήγορη και αποτελεσματικότερη διαχείριση. Το ΑΔΑLinker είναι ένα πρόσθετο (plugin) για το Joomla που φιλοδοξεί να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα για ιστοτόπους δημόσιων φορέων, δίνοντας τη δυνατότητα στους διαχειριστές των ιστοτόπων να προσθέτουν αυτόματα συνδέσμους προς τη Δι@ύγεια στα άρθρα τους, ενισχύοντας έτσι την εμπειρία των χρηστών.

Πώς λειτουργεί:
Το ΑΔΑLinker εντοπίζει αυτόματα το μοτίβο μιας πράξης με ΑΔΑ μέσα στα άρθρα, π.χ. "(ΑΔΑ: ΧΧΧΧΧΧ-ΧΧΧ)". Όταν αναγνωρίσει αυτό το μοτίβο, δημιουργεί δυναμικά έναν σύνδεσμο που οδηγεί στην αντίστοιχη πράξη στη Δι@ύγεια, βασισμένο στο περιεχόμενο του μοτίβου και την επιλογή του διαχειριστή. 

Από την έκδοση 1.1 εισάγονται δύο προαιρετικές ρυθμίσεις μέσα στο Plugin. Συγκεκριμένα, ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει:

  • Κλάση Συνδέσμου: Μπορείτε να συμπληρώσετε κάποια κλάση για τον σύνδεσμο προκειμένου να διευκολυνθείτε σε τυχόν περαιτέρω μορφοποίησή του ή σε επέκταση της λειτουργίας του. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε το JCE MediaBox, μπορείτε στο εν λόγω πεδίο να βάλετε την κλάση "jcepopup" ώστε ο σύνδεσμος να ανοίγει σε αναδυόμενο παράθυρο αντί για νέα σελίδα.
  • Τύπος Συνδέσμου: Εδώ μπορείτε να επιλέξετε το πού θα οδηγεί ο σύνδεσμος. Η επιλογή "Προβολή Σελίδας" οδηγεί στη σελίδα της πράξης στη Δι@ύγεια (δηλαδή ο σύνδεσμος θα είναι της μορφής diavgeia.gov.gr/decision/view/ΑΔΑ ). Η επιλογή "Προβολή Αρχείου" οδηγεί απ' ευθείας στην προβολή του αρχείου της πράξης στη Δι@ύγεια (δηλαδή ο σύνδεσμος θα είναι της μορφής diavgeia.gov.gr/doc/ΑΔΑ?inline=true).

Στιγμιότυπο με ρυθμίσεις του ADALinker

Η εφαρμογή του ΑΔΑLinker plugin είναι απλή και απαιτεί ελάχιστη παρεμβολή από τον διαχειριστή του ιστοτόπου. Η αυτοματοποιημένη ανίχνευση των μοτίβων κειμένου καθιστά τη χρήση του πολύ εύκολη. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι το μοτίβο που αναζητείται είναι απόλυτα συγκεκριμένο, δηλ. "ΑΔΑ:" που ακολουθείται από κενό χαρακτήρα και το αλφαριθμητικό μοτίβο της πράξης. Μπορεί επίσης να είναι εντός παρένθεσης "(ΑΔΑ: Α1Β2Γ3Δ4-Ε5Ζ)". Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος μπορεί να μην λειτουργήσει. Για παράδειγμα, αν στο κείμενο υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση ως προς τη λέξη-κλειδί "ΑΔΑ:", όπως "ΑΔΑ" ή "Α.Δ.Α." κ.λπ., ο αριθμός απόφασης που ακολουθεί μπορεί να μην διαβαστεί σωστά.

Η προσθήκη ευδιάκριτων συνδέσμων σε κείμενα βελτιώνει την εμπειρία των χρηστών, προσφέροντας τους ταχύτερη και πιο εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που αναρτώνται στη Δι@ύγεια, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο ενεργά στην ενίσχυση της ενημέρωσης και της διαφάνειας.

ΑΔΑLinker Plugin

Όπως αναφέρθηκε ήδη, το ΑΔΑLinker Plugin είναι ελεύθερο λογισμικό: αυτό σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να το αναδιανείμει ή/και να το τροποποιήσει σύμφωνα με τους όρους της Γενικής Δημόσιας Άδειας Χρήσης GNU (GNU General Public License) όπως δημοσιεύεται από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation), είτε στην έκδοση 3 της Άδειας χρήσης είτε σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση. Αυτό το πρόγραμμα διανέμεται με την ελπίδα ότι θα είναι χρήσιμο, αλλά ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, χωρίς καν την σιωπηρή εγγύηση τυχόν εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Δείτε τη Γενική Δημόσια Άδεια GNU για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μελέτη εφαρμογής: symparastatis.gr

H Δι@ύγεια αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή πληροφοριών για το Παρατηρητήριο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, καθώς η παρακολούθηση των ενεργειών της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με την εφαρμογή του θεσμού βασίζεται στις πληροφορίες που δημοσιεύουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες είτε στον ιστότοπό τους είτε στη Δι@ύγεια.

Ωστόσο, λόγω των εκτεταμένων παραπομπών προς αναρτημένες πράξεις στη Δι@ύγεια, δεν ήταν πρακτικά εφικτή η χειροκίνητη δημιουργία συνδέσμου για κάθε "ΑΔΑ" που αναφέρεται σε κάθε επιμέρους σελίδα, καθώς θα έπαιρνε υπερβολικά πολύ χρόνο. Έτσι, δημιουργήθηκε το ΑΔΑLinker Plugin προκειμένου να αυτοματοποιήσει ουσιαστικά αυτή τη διαδικασία, διαβάζοντας τα μοτίβα των ΑΔΑ και δημιουργώντας αυτόματα τα αντίστοιχα links προς τη Δι@ύγεια.